back

Slika na svetohraništu u špilji u Manrezi prikazuje sv. Ignacija u štalici

Slika na svetohraništu u špilji u Manrezi prikazuje sv. Ignacija u štalici

Slika na svetohraništu u špilji u Manrezi prikazuje sv. Ignacija u štalici

Prva je točka da vidim osobe, naime našu Gospu, i Josipa, i sluškinju, i malog Isusa poslije poroda. Pretvorit ću se u siromaška i nevrijedno ropče pa ću ih gledati i motriti i u njihovim potrebama poslužiti, kao da sam ondje prisutan, s najvećom odanošću i počitanjem. Onda ću to primijeniti na sama sebe da uberem koji plod.

Sv. Ignacije, Duhovne vježbe, br. 114.